Matte D - Samlingssida med kunskaper om Matematik D

På den här sidan kommer vi att samla information, formler och kursplaner som är kopplade till gymnasiekursen Matematik D. Matematik D läses ofta under år 3 på gymnasiet i det naturvetenskapliga eller det det tekniska programmet. Kursen fördjupar det som inom matematiken kallas för analys med derivata och integraler. Kursen innehåller även mycket geometri där man framförallt går igenom trigonometrin.

Innehåll i Matematik D

Vad är viktigt för att lyckas med kursen?

Matematik D har 100 gymnasiepoäng där man fördjupar områden i matematiken från Matte C och Matte B. Det är en teoretisk kurs som man framförallt behöver för att söka in på högskoleutbildningar som civilingenjör eller naturvetenskapliga utbildningar och läkarutbildning. Kursen upplevs ofta av många som ganska tung då det är många begrepp som skall klaras av på ganska kort tid. Fördjupningarna inom områden som trigonometri och derivata och nya områden som primitiva funktioner och integraler kräver mycket arbete av elever för att lyckas så bra som möjligt med.

Så hur gör man för att lyckas med den här kursen? Här samlar vi i punktform några saker som är särskilt viktiga att tänka på för att lyckas med denna teoretiska kurs:

  1. Tänk på att repetera kunskaper från Matte C och framförallt Derivata och Deriveringsregler. Dessa kunskaper förutsätts i kursen och det är bra att vara trygg med dessa.
  2. Plugga lite varje dag under en längre tid. På grund av att kursen behandlar såpass mycket teori och problem är det viktigt att plugga en hel del. Det brukar vara lättare att ta till sig kunskaperna om man gör det under en lite längre tid. Då mognar kunskaperna och du lär dig bättre.
  3. Det är mycket formler kring trigonometri, trigonometriska funktioner, deriveringsregler och primitiva funktioner som används. Det är därför av stor vikt att hela tiden använda sig av ett formelblad som man återgår till så ofta som möjligt. I början är det förstås svårt att lära sig formlerna utantill och det är då bra att man lär sig dem rätt från början.
  4. Kursen presenterar ett helt nytt område som kallas för integraler. Tänk på att ge detta nya begrepp en hel del tid för att sjunka in som god kunskap.

Matematik D och Matematik 4

Från och med hösten 2011 ersattes Matte D med kursen Matematik 4 (vissa delar hamnade även i Matematik 3B). Matematik 4 innehåller även delar som tidigare låg i kursen Matetematik E, tex Komplexa tal. Den här sajten kommer inte att uppdateras med material från Matematik 4 utan istället kan vi rekommendera Matematikvideo.se kurs Matematik 4 som innehåller alla delar från ämnesplanen i den kursen.

Den här sajten kommer ändå att ligga kvar några år till (år 2014 just nu) då vissa delar här kan vara till nytta även för den som läser matematik 3 och matematik 4 samt att det fortfarande finns kurser liknande matematik d.