Exakta trigonometriska Värden

Grader Radianer Sin Cos Tan
Grader Radianer Sin Cos Tan
0 0 1 0
$ 30° $ $ \frac{\pi}{6} $ $\frac{1}{2}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
$ 45° $ $ \frac{\pi}{4} $ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 1
$ 60° $ $ \frac{\pi}{3} $ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\frac{1}{2}$ $ \sqrt{3} $
$ 90° $ $ \frac{\pi}{2} $ 1 0 Ej def.
$ 120° $ $ \frac{2\pi}{3} $ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $- \frac{1}{2}$ $ - \sqrt{3} $
$ 135° $ $ \frac{3\pi}{4} $ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ $- \frac{\sqrt{2}}{2}$ $ -1 $
$ 150° $ $ \frac{5\pi}{6} $ $\frac{1}{2}$ $- \frac{\sqrt{3}}{2}$ $- \frac{\sqrt{3}}{3}$
$ 180° $ $ \pi $ 0 -1 0
$ 225° $ $ \frac{5\pi}{4} $ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 1
$ 270° $ $ \frac{3\pi}{2} $ $-1$ $0$ Ej def.
$ 315° $ $ \frac{7\pi}{4} $ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ -1
$ 360° $ $ 2\pi $ $0$ $1$ 0