Differentialekvationer

Med hjälp av differentialekvationer kan du lösa ekvationer som innehåller derivata. Här kommer vi i framtiden gå igenom idén bakom en differentialekvaiton.