Trigonometri

Trigonometrin är den del av geometrin som utvecklar samband mellan vinklar och sidor i rätvinkliga trianglar. Här jobbar du framförallt med begreppen sinus, cosinus och tangens för att kunna göra beräkningar på dessa samband.

Definitioner för sinus, cosinus och tangens

Rätvinklig triangel

Sambanden för sin, cos och tan definieras enligt följande:

$ sin v = \frac{ \text{Motstående katet} }{ \text{Hypotenusa} } $

$ cos v = \frac{ \text{Närliggande katet} }{ \text{Hypotenusa} } $

$ tan v = \frac{ \text{Motstående katet} }{ \text{Närliggande katet} } $

Enhetscirkeln

Om man konstruerar en cirkel med radien 1 enligt figuren kan följande definieras:

Enhetscirkeln

På enhetscirkeln gäller att x = cos v och y = sin v. Enhetscirkeln används ofta för att ta fram diverse olika trigonometriska formler och samband. Se fler formler för matematik d här.